Kalhygge

Skogen försvinner

Sveriges naturskog avverkas och den biologiska mångfalden ersätts av virkesåkrar

238 565 Ha

Så stor yta har bara de senaste 12 månaderna anmälts för avverkning

Mindre än 9% av den svenska skogen är naturskog. Så lite som 0,3% är av människan orörd urskog! Samtidigt som skogen ska räcka till allt mer ser forskare den biologiska mångfalden försvinna.

Med mer och lätttillgänglig information vill Hotad skog bidra till debatten om skogen.

Avverkning fördelat på skogstyp

Fjällnära skog

4 759 Ha
motsvarande
8 813 fotbollsplaner

Normal skog

232 676 Ha
motsvarande
430 881 fotbollsplaner

Ädellövskog

1 130 Ha
motsvarande
2 093 fotbollsplaner
Avverkning fördelat på avverkningstyp

Användning av främmande trädart

3 Ha
motsvarande
5 fotbollsplaner

Avverkning för annat ändamål

5 741 Ha
motsvarande
10 632 fotbollsplaner

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

2 707 Ha
motsvarande
5 013 fotbollsplaner

Föryngringsavverkning

230 114 Ha
motsvarande
426 137 fotbollsplaner
All data är från de senaste 12 månaderna

Anmälda avverkningar

Endast 6 veckor har Skogsstyrelsen på sig att granska en anmälan innan avverkning. Här kan du själv hitta aktuella anmälningar om avverkning av skog uppdelat per län och kommun runt om i hela Sverige.

0 Ha utanför Ödeshög

 • Ansökt
  2024-04-23
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  0,1 Ha
 • Typ av avverkning
  Avverkning för annat ändamål

1 Ha utanför Ödeshög

 • Ansökt
  2024-04-23
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  0,5 Ha
 • Typ av avverkning
  Avverkning för annat ändamål

1 Ha utanför Norrköping

 • Ansökt
  2024-04-23
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  1,1 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

Senaste 12 månaderna

993 Ha utanför Valdemarsvik

 • Ansökt
  2024-02-20
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  992,9 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

440 Ha utanför Storuman

 • Ansökt
  2023-06-01
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  440 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

376 Ha utanför Kiruna

 • Ansökt
  2023-06-18
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  376,2 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning
 • Potentiell påverkan
  1 fornlämning