Kalhygge

Skogen försvinner

Sveriges naturskog avverkas och den biologiska mångfalden ersätts av virkesåkrar

247 829 Ha

Så stor yta har bara de senaste 12 månaderna anmälts för avverkning

Mindre än 9% av den svenska skogen är naturskog. Så lite som 0,3% är av människan orörd urskog! Samtidigt som skogen ska räcka till allt mer ser forskare den biologiska mångfalden försvinna.

Med mer och lätttillgänglig information vill Hotad skog bidra till debatten om skogen.

Avverkning fördelat på skogstyp

Fjällnära skog

9 079 Ha
motsvarande
16 813 fotbollsplaner

Normal skog

237 760 Ha
motsvarande
440 296 fotbollsplaner

Ädellövskog

990 Ha
motsvarande
1 833 fotbollsplaner
Avverkning fördelat på avverkningstyp

Användning av främmande trädart

3 Ha
motsvarande
5 fotbollsplaner

Avverkning för annat ändamål

5 631 Ha
motsvarande
10 428 fotbollsplaner

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

2 575 Ha
motsvarande
4 768 fotbollsplaner

Föryngringsavverkning

239 620 Ha
motsvarande
443 741 fotbollsplaner
All data är från de senaste 12 månaderna

Anmälda avverkningar

Endast 6 veckor har Skogsstyrelsen på sig att granska en anmälan innan avverkning. Här kan du själv hitta aktuella anmälningar om avverkning av skog uppdelat per län och kommun runt om i hela Sverige.

1 Ha utanför Kinda

 • Ansökt
  2023-12-07
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  1,3 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

6 Ha utanför Mjölby

 • Ansökt
  2023-12-07
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  6,33 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

1 Ha utanför Kinda

 • Ansökt
  2023-12-07
 • Plats
 • Typ av skog
  Normal skog
 • Total areal
  1,37 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

Senaste 12 månaderna

998 Ha utanför Storuman

 • Ansökt
  2023-03-10
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  998 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning

515 Ha utanför Storuman

 • Ansökt
  2023-03-10
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  514,6 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning
 • Potentiell påverkan
  1 fornlämning

440 Ha utanför Storuman

 • Ansökt
  2023-06-01
 • Plats
 • Typ av skog
  Fjällnära skog
 • Total areal
  440 Ha
 • Typ av avverkning
  Föryngringsavverkning