Kalhygge

5 hektar i Norrköping

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juni 2024 avseende ett område på totalt 5 hektar i Norrköping kommun, Östergötlands län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Östra Husby socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hägnad att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23368-2024

Anmälningsdatum

2024-06-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha