Kalhygge

993 hektar i Valdemarsvik

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 februari 2024 avseende ett område på totalt 993 hektar i Valdemarsvik kommun, Östergötlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6871-2024

Anmälningsdatum

2024-02-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

993 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

993 Ha

Averkat

0 Ha