Kalhygge

229 hektar i Alvesta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 augusti 2023 avseende ett område på totalt 229 hektar i Alvesta kommun, Kronobergs län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 39274-2023

Anmälningsdatum

2023-08-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

229 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

229 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun