Kalhygge

3 hektar i Ydre

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juni 2024 avseende ett område på totalt 3 hektar i Ydre kommun, Östergötlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23381-2024

Anmälningsdatum

2024-06-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun