Kalhygge

6 hektar i Norrköping

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juni 2024 avseende ett område på totalt 6 hektar i Norrköping kommun, Östergötlands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23373-2024

Anmälningsdatum

2024-06-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha