Kalhygge

370 hektar i Vilhelmina

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av fjällnära skog registrerad 15 november 2023 avseende ett område på totalt 370 hektar i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 56758-2023

Anmälningsdatum

2023-11-15

Skogstyp

Fjällnära skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

370 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

370 Ha

Averkat

0 Ha