Kalhygge

Om Hotad Skog

Bakgrund

Skogen är en idag en målkonfliktyta. De naturliga skogarna försvinner. Urskogen är nästan helt borta. Skogen ersätts av artfattiga virkesåkrar som plöjs, dikas och gödslas för att skapa snabb tillväxt. Ett måste enligt skogsindustrin. Skogen ska räcka till bio­bränsle, bio­plast, kemikalier, textilier, papper, kartong, byggmaterial... listan är lång.

Samtidigt ser vi både lokalt och internationellt hur den biologiska mångfalden utarmas. Listan på hotade och faktiskt utrotade arter blir allt längre.

Mindre än 9% av den svenska skogen är naturskog, varav bara 1,7% finns utanför reservaten. Försvinnande lite, endast 0,3%, klassas som urskog. Finns det verkligen plats för djur, insekter och andra växter som behöver naturliga och långsamt växande kontinuitets­skogar i listan som skogen ska räcka till?

Av landets 22,5 miljoner hektar produktiv skogsmark utanför 2014 års reservatssikt är endast 0,38 miljoner hektar klassificerat som av ”naturskogskaraktär”.
Länsstyrelserna (2016), Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen

Vårt syfte

Med korrekt information finns en möjlighet att förstå och delta i debatten. Det är en grundförutsättning för en väl fungerande demokrati. Det är oroande att det i Sverige finns till och med politiker som vill hemligstämpla data (om registrerade nyckelbiotoper) för att "lugna ner debatten". Vi vill att skog som behöver skyddas ska skyddas. Med Hotadskog.se vill vi göra det enklare att själv ta del av fakta. Att själv se hur avverkningen ser ut i Sverige och hur kalhyggen påverkar och riskerar påverka olika värden.

Hotad skog är politiskt obundna. Deltagare i projektet är av olika politisk hemvist. Vi välkomnar synpunkter och granskning av alla uppgifter vi publicerar här.

Kontakt

Följ och kontakta Hotad skog på Twitter

Källor

Övrig information

Måttet fotbollsplaner är beräknad på 90x60 m. Vilket motsvarar 0,54 Ha.

Bilder används endast i illustrativt syfte och är inte nödvändigtvis från svensk natur.

Kakor

På Hotadskog.se använder vi kakor för statistik och för att löpande kunna förbättra webbplatsen.