Kalhygge

40 hektar i Tanum

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 november 2023 avseende ett område på totalt 40 hektar i Tanum kommun, Västra Götalands län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 54815-2023

Anmälningsdatum

2023-11-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

40 Ha

Föryngring

40 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun