Kalhygge

998 hektar i Storuman

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av fjällnära skog registrerad 15 mars 2023 avseende ett område på totalt 998 hektar i Storuman kommun, Västerbottens län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12372-2023

Anmälningsdatum

2023-03-15

Skogstyp

Fjällnära skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

998 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

998 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun