Kalhygge

515 hektar i Storuman

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av fjällnära skog registrerad 14 mars 2023 avseende ett område på totalt 515 hektar i Storuman kommun, Västerbottens län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Tärna socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns renvall att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12261-2023

Anmälningsdatum

2023-03-14

Skogstyp

Fjällnära skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

515 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

515 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun