Kalhygge

3 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 september 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40765-2022

Anmälningsdatum

2022-09-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun