Kalhygge

2 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 juli 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 29984-2022

Anmälningsdatum

2022-07-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun