Kalhygge

440 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 maj 2022 avseende ett område på totalt 440 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Tierp socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fäbod att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20997-2022

Anmälningsdatum

2022-05-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

440 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

29 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun