Kalhygge

2 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 maj 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17918-2022

Anmälningsdatum

2022-05-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun