Kalhygge

0 hektar i Tierp

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 mars 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Tierp kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 10785-2022

Anmälningsdatum

2022-03-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun