Kalhygge

8 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 januari 2024 avseende ett område på totalt 8 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1787-2024

Anmälningsdatum

2024-01-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun