Kalhygge

6 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 november 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 51622-2023

Anmälningsdatum

2023-11-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun