Kalhygge

1 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 september 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 46160-2023

Anmälningsdatum

2023-09-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun