Kalhygge

0 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 juli 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30764-2023

Anmälningsdatum

2023-07-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun