Kalhygge

3 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 maj 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23466-2023

Anmälningsdatum

2023-05-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun