Kalhygge

7 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 april 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 16305-2023

Anmälningsdatum

2023-04-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun