Kalhygge

1 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av ädellövskog registrerad 15 februari 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 7444-2023

Anmälningsdatum

2023-02-15

Skogstyp

Ädellövskog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun