Kalhygge

13 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 april 2022 avseende ett område på totalt 13 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 15471-2022

Anmälningsdatum

2022-04-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

13 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun