Kalhygge

6 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Husby-Långhundra socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett flertal kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande bildning, fornlämningsliknande lämning och stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 705-2022

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun