Kalhygge

4 hektar i Knivsta

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 4 hektar i Knivsta kommun, Uppsala län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Husby-Långhundra socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns övrigt, stensättning och hög att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2472-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun