Kalhygge

3 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 september 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41700-2022

Anmälningsdatum

2022-09-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun