Kalhygge

12 hektar i Heby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 12 hektar i Heby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13098-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

24 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun