Kalhygge

6 hektar i Håbo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 augusti 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Håbo kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 37415-2023

Anmälningsdatum

2023-08-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun