Kalhygge

5 hektar i Håbo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 januari 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Håbo kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2728-2023

Anmälningsdatum

2023-01-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun