Kalhygge

2 hektar i Håbo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 juni 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Håbo kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23303-2022

Anmälningsdatum

2022-06-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun