Kalhygge

8 hektar i Håbo

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 mars 2022 avseende ett område på totalt 8 hektar i Håbo kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 10622-2022

Anmälningsdatum

2022-03-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun