Kalhygge

2 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2024 avseende ett område på totalt 2 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 895-2024

Anmälningsdatum

2024-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha