Kalhygge

32 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 november 2023 avseende ett område på totalt 32 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60151-2023

Anmälningsdatum

2023-11-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

32 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

32 Ha

Averkat

0 Ha