Kalhygge

0 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 september 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41272-2023

Anmälningsdatum

2023-09-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha