Kalhygge

1 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 september 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41000-2023

Anmälningsdatum

2023-09-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha