Kalhygge

18 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 augusti 2023 avseende ett område på totalt 18 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38306-2023

Anmälningsdatum

2023-08-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

18 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

18 Ha

Averkat

0 Ha