Kalhygge

16 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 juni 2023 avseende ett område på totalt 16 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25724-2023

Anmälningsdatum

2023-06-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

16 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

16 Ha

Averkat

0 Ha