Kalhygge

7 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 mars 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12415-2023

Anmälningsdatum

2023-03-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha