Kalhygge

9 hektar i Älvkarleby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 februari 2023 avseende ett område på totalt 9 hektar i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6832-2023

Anmälningsdatum

2023-02-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha