Kalhygge

3 hektar i Vaxholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 februari 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Vaxholm kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Östra Ryd socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns lägenhetsbebyggelse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6005-2023

Anmälningsdatum

2023-02-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun