Kalhygge

4 hektar i Vaxholm

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 januari 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Vaxholm kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2229-2023

Anmälningsdatum

2023-01-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun