Kalhygge

6 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 13 oktober 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Össeby-Garn socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fyndplats att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 49577-2023

Anmälningsdatum

2023-10-13

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

6 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha