Kalhygge

17 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 12 augusti 2023 avseende ett område på totalt 17 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Frösunda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 36119-2023

Anmälningsdatum

2023-08-12

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

17 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

17 Ha

Averkat

0 Ha