Kalhygge

1 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 augusti 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 34445-2023

Anmälningsdatum

2023-08-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha