Kalhygge

8 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 april 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17152-2023

Anmälningsdatum

2023-04-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha