Kalhygge

7 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 februari 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 8820-2023

Anmälningsdatum

2023-02-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha