Kalhygge

9 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 september 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 42586-2022

Anmälningsdatum

2022-09-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha