Kalhygge

2 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 juni 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Frösunda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornborg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25490-2022

Anmälningsdatum

2022-06-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha