Kalhygge

4 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 26 maj 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 21614-2022

Anmälningsdatum

2022-05-26

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha